دانلود تحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc

دانلود تحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc

دانلود تحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc

تحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc

تحقیق-خواص-حرارتی-نانو-کامپوزیت-های-pvc

توضیحات:
تحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc، در قالب فایل Word در 80 صفحه.
بخشی از متن فایل:
پایداری حرارتی یکی از مهمترین ویژگی های نانوکامپوزیت های پی¬وی¬سی است که به نوع فرآیند و اصلاح کننده ای که برای آلی دوست کردن مونت موریلونیت به کار می رود، بستگی دارد. به همین خاطر دمایی که برای فرآیند کردن نانوکامپوزیت انتخاب می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. این دما باید به اندازه کافی بالا باشد تا پدیده ی نرم شدن پی¬وی¬سی اتفاق بیفتد. ولی در حدی نباشد که باعث تخریب پلیمر یا اصلاح کننده شود. در این پژوهش نانوکامپوزیت های پی وی سی با استفاده از 4 گرید متفاوت PVC با اوزان مولکولی متفاوت و 3 نوع خاک رس سدیم مونت موریلونیت، کلویزایت B30 و نانوفیل9 با درصد های مختلف بوسیله دستگاه اکسترودر تهیه شده اند. سپس با استفاده از روش طراحی آزمایش، پارامتر های مورد نظر بررسی شده اند که امکان بررسی همزمان اثر چند پارامتر را فراهم می نماید. بر همین اساس به کمک نمودار های گرما وزن سنجی (TGA) و گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) به بررسی و اثر نوع و درصد نانورس و همچنین جرم ملکولی ماتریس پی وی سی بر پایداری حرارتی و دمای انتقال شیشه ای نانوکامپوزیت های پی وی سی پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان دادند که با اضافه نمودن نانوذرات دمای انتقال شیـشه ای کاهش می یابد، هر چند که تغییر نوع نـانوذرات تاثیر چندانی بر دمای انتقال شیـشه ای نمی گذارد. با افزایـش درصد نـانوذرات نیز دمای انتقال شیشه ای افزایش می یابد. همچنین افزایش جرم ملکولی پی وی سی باعث کاهش دمای انتقال شیشه ای می شود. با آلی دوست تر شدن نانوذرات دمای کاهش وزن کاهش می یابد که نشان دهنده مقاومت کمتر در برابر تخریب حرارتی است. با افزایش جرم ملکولی ماتریس نیز تخریب بیشتر رخ می دهد و همچنین با افزایش درصد نانوذرات در ابتدا تخریب افزایش می یابد اما با ادامه یافتن فرآیند منجر به کاهش تخریب زنجیر های پلیمر می شود.
شامل:
1- مروری بر pvc و نانو کامپوزیت هایpvc
2- مروری بر پژوهش هایانجام شده
3- مراحل انجام آزمایش
4- بحث و بررسی
5- نتیجه گیری و پیشنهادات
6- فهرست منابع
دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc , دانلود تحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc , دانلود رایگان تحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc از سیداتحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc ppt , فایل باکیفیت تحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvcتحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc docتحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc pdf , فایل تحقیق خواص حرارتی نانو کامپوزیت های pvc برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️