دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید

تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید

تحقیق-مقاومت-گیاه-به-شته-توسط-بتا-آمینو-بوتیریک-اسید

توضیحات:
تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید، در قالب فایل pdf.
چکیده
شته سبز هلو (Myzus persicae) یکی از آفات مهم درختان میوه هسته دار مانند هلو و گوجه است. علاوه بر این ازگیاهان زراعی یکساله مانند باقلا, گوجه فرنگی, سیب زمینی, چغندر قند و علف های هرز نیز تغذیه می نماید. در این تحقیق توانایی بتا آمینو بوتیریک اسید به منظور ایجاد مقاومت بر علیه شته سبز هلو روی گیاه باقلا بررسی شده است. بدین منظور یک آزمایش فنوتیپی و یک آزمایش مولکولی انجام شد. نتیجه آزمایش فنوتیپی نشان داد که BABA (β-aminobutyric acid) اثرات ممانعت کنندگی روی رشد و تکثیر شته سبز هلو داشته است. این تیمار با افزایش طول سیکل زندگی شته ها باعث کم شدن جمعیت شته می شود. نتیجه آزمایش مولکولی نشان داد که BABA با افزایش بیان ژن کیتیناز گیاه باقلا توانسته است در این گیاه مقاومت القاء کند.
شامل:
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
پرورش شته ها
مواد گیاهی و تیمار
و …
دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید , دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید , دانلود رایگان تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید از سیداتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید ppt , فایل باکیفیت تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسیدتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید docتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید pdf , فایل تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️