دانلود تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته

دانلود تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته

دانلود تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته

تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته

تحقیق-پرایمینگ-گیاه-برای-مقاومت-به-شته

توضیحات:
تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته، در قالب فایل pdf ، در فرمت مقاله ارائه شده در کنفرانس.
چکیده :
شته سبز هلو با استفاده از خرطوم باریک خود به بافت بین سلولی گیاه نفوذ کرده و مقدار زیادی از شیره آوند آبکش را مصرف می کند. که این امر باعث ایجاد خسارات زیادی برای گیاهان میزبان می شود. پرایمینگ حالت فیزیولوژیکی از ظرفیت دفاعی تقویت شده گیاه است که به وسیله محرک های محیطی و غیر محیطی ایجاد شده و سیستم دفاعی گیاه را در مقابل آلودگی های بعدی تقویت می کند. این مقاومت می تواند از طریق تیمار با سالیسیلیک اسید و مقدار زیادی از مواد طبیعی یا ساختگی دیگر ایجاد گردد. در این تحقیق توانایی چای سبز (GTE), سالیسیلیک اسید (SA) و عصاره پوست انار (PPE) به منظور ایجاد مقاومت بر علیه شته سبز هلو روی گیاه باقلا بررسی شده است. بدین منظور دو آزمایش با عناوین پرایمینگ با انتخاب آزاد و پرایمینگ بدون انتخاب آزاد انجام شد. آزمایشات گلخانه ای نشان دادند که تیمارهای GTE, SA و PPE اثرات ممانعت کنندگی روی رشد و تکثیر این شته داشته اند. تیمار های ذکر شده با افزایش طول سیکل زندگی شته ها باعث کم شدن جمعیت شته شدند.
دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته , دانلود تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته , دانلود رایگان تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته از سیداتحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته ppt , فایل باکیفیت تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شتهتحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته docتحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته pdf , فایل تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️