دانلود ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017

دانلود ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017

دانلود ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017

ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017

ماتریس-مهارت-و-شایستگی-کارکنان-مطابق-استاندارد-17025-2017

توضیحات:
ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017، برای پرسنل آزمایشگاه، در قالب فایل اکسل.
با توجه به استاندارد 17025 ویرایش 2017 در روش اجرایی الزامات منابع بخش کارکنان ، در خصوص تحصیلات ، شرایط احراز ، آموزش، تجربه، دانش فنی و مهارت هریک از پرسنل آزمایشگاه باید پایش انجام گیرد و پس از تایید، پرسنل مناسب انتخاب شوند.
با استفاده از این ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان که مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت(NACI) می باشد، برای هر کدام از موارد ذکر شده بطور سالیانه یکبار در فرم صلاحیت پرسنل آزمایشگاه امتیازی تعریف شده و در نهایت طبق توضیحاتذکر شده بر روی هریک از آنها پایش انجام می گیرد.

ماتریس شایستگی و مهارت به صورت اختصاصی برای مدیر آزمایشگاه ، مدیر فنی ، مدیر کیفی ، کارشناس ازمایشگاه تهیه شده است که در قالب زیر در فایل excel طراحی شده است:

-در ماتریس مهارت و شایستگی هر یک از کارکنان علاوه بر بررسی مشخصات اصلی هر فرد ، تحصیلات ،دانش فنی و مهارت،تجربه کاری،دوره اموزشی با توجه به هر شخص و شاخصه های در نظر گرفته شده بررسی و امتیاز دهی می شود.

-در پیوست 1 این فایل اکسل مهارت ها و توانایی های هر فرد به صورت اختصاصی بررسی شده و امتیاز دهی می شود.

-در پیوست 2 این فایل اکسل تجربه کاری و توانایی و اموزش های هر شخص متناسب با عوامل مورد بررسی امتیاز دهی می شود.

که در نهایت متناسب با مجموع امتیازات کسب شده توسط هرشخص و جداول امتیاز دهی ،شایستگی و مهارت هرفرد پایش و بررسی می گردد.
***شما براحتی می توانید با درج لوگوی شرکت خود از قالب تمامی فرم ها و جداول و ماتریس ها به آسانی استفاده نمایید.***
دانلود فایل

دانلود فایل ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017 , دانلود ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017 , دانلود رایگان ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017 از سیداماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017 ppt , فایل باکیفیت ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017 docماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017 pdf , فایل ماتریس مهارت و شایستگی کارکنان مطابق استاندارد 17025/2017 برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️