دانلود مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی

دانلود مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی

دانلود مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی

مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی

مدل-سازی-داده-های-فازی-با-انواع-داده-های-فازی-در-پایگاه-داده-فازی

توضیحات:
مقاله ترجمه شده با عنوان مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی و مدل های XML، در قالب فایل word و در حجم 14 صفحه، بهمراه فایل pdf اصل مقاله انگلیسی. 

عنوان انگلیسی مقاله: 
Modeling Fuzzy Data with Fuzzy Data Types in Fuzzy Database and XML Modelsn

عنوان فارسی مقاله: 

مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی و مدل های XML

سال انتشار : 2013

محل انتشار:
The International Arab Journal of Information Technology, Vol. 10, No. 6, November 2013


:Abstract

 Various fuzzy data models such as fuzzy relational databases, fuzzy object-oriented databases, fuzzy objectrelational databases and fuzzy XML have been proposed in the literature in order to represent and process fuzzy information in databases and XML. But little work has been done in modeling fuzzy data types. Actually in the fuzzy data models, each fuzzy value is associated with a fuzzy data type. Explicit representations of fuzzy data types are the foundation of fuzzy data processing. To fill this gap, in this paper, we propose several fuzzy data types, including fuzzy simple data types, fuzzy collection data types and fuzzy defined data types. We further investigate how to declare the fuzzy data types in the fuzzy object-oriented database model and fuzzy XML Schema. The proposed fuzzy data types can meet the requirement of modeling

بخشی از ترجمه مقاله:
چکیده:

مدل های مختلف داده های فازی مانند پایگاه داده های رابطه ای فازی ، پایگاه داده شی گرا فازی، پایگاه داده های مبتنی بر رابطه بین اشیا فازی و XML فازی به منظور نشان دادن و پردازش اطلاعات فازی در پایگاه داده ها و XML در ادبیات ارائه شده است. اما کاراندکی برای مدل سازی انواع داده های فازی انجام شده است. در واقع در مدل داده های فازی، هر مقدار فازی با یک نوع داده فازی در ارتباط است. بازنمایی صریح از انواع داده های فازی پایه و اساس پردازش داده های فازی است. برای پر کردن این شکاف، در این مقاله، ما انواع مختلف داده های فازی را از جمله انواع داده های فازی ساده ، انواع داده های مجموعه های فازی و انواع داده تعریف شده فازی ارائه می دهیم. ما نحوه بیان انواع داده های فازی را در مدل پایگاه داده شی گرا فازی و طرحواره XML فازی بیشتر بررسی می کنیم. انواع داده های فازی پیشنهادی می توانند به الزامات مدل سازی داده های فازی در پایگاه داده های فازی و XML فازی دست یابند.
کلمات کلیدی: مدل های پایگاه داده، داده های فازی، انواع داده های فازی، پایگاه داده های فازی، XML فازی، مدل سازی.


فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مجموعه های فازی و بازنمایی داده های فازی
داده های فازی با انواع داده های فازی
انواع داده ساده فازی
انواع داده های مجموعه فازی
انواع داده های تعریف شده فازی 
بیان نوع داده فازی 
بیان نوع داده فازی در مدل پایگاه داده شی گرا فازی
بیان نوع داده فازی در مدل XML فازی
نتیجه گیری


<< برای دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی، اینجا کلیک کنید >>
دانلود فایل

دانلود فایل مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی , دانلود مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی , دانلود رایگان مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی از سیدامدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی ppt , فایل باکیفیت مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازیمدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی docمدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی pdf , فایل مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️