دانلود پاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint

دانلود پاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint

دانلود پاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint

پاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint

پاورپوینت-انواع-نمونه-گیری-و-اندازه-گیری-در-آمار-42-اسلاید-powerpoint

توضیحات:
پاورپوینت با انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار در 42 اسلاید.

بخشی از متن فایل:
1- جامعه :
عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم یا به عبارت دیگر جامعه عبارت است از گروهی از افراد ،اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند
جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه یا نما یا معرف بدست می آید
نمونه گیری sampling یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده ان جامعه . به عبارت دیگر نمونه گیری عبارت از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده ان جامعه است.
در هر بررسي آماري ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه مي‌نامند.
به عبارت ديگر ، جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکني است که مي‌توانند با تکرار يک آزمايش حاصل شوند به طور كلي جامعه عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند و تعريف جامعه آماري بايد جامع و كامل باشد .

فهرست مطالب:
تعاریف اصطلاحات آماری و نمونه گیری :
چه روش نمونه گيري را بايد بکار برد ؟
 مراحل نمونه‌گيري:
انواع نمونه‌گیری به
اهميت و ضرورت نمونه گيري  صورت کلی:
مزایا نمونه گیری:
اشتباهات نمونه گيري
 سرشماری
فهرست منابع
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint , دانلود پاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint , دانلود رایگان پاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint از سیداپاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpointپاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint docپاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint pdf , فایل پاورپوینت،انواع نمونه گیری و اندازه گیری در آمار، 42 اسلاید،powerpoint برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️