دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان

پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان

پرسشنامه-استاندارد-ارزیابی-جو-ایمنی-در-سازمان

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد جو ایمنی در سازمان، در قالب فایل Word و در حجم 4 صفحه. این پرسشنامه دارای 37 سوال و شامل 8 مولفه: تعهد مدیریت برای ایمنی و اولویت مسایل ایمنی، دانش کارگران و اطاعت از قوانین ایمنی، نگرش کارگران نسبت به مسایل ایمنی، مشارکت کارگران و تعهد نسبت به رعایت قوانین ایمنی، ایمنی محیط کار، آمادگی فوری در محل کار، اولویت ایمنی در مقابل محصولات، چشم پوشی از خطرات، است. ضریب آلفای کرونباخ (توافق درونی) هر 8 عامل و همچنین کل ابزار مورد تایید قرار گرفت.

خلاصه مشخصات پرسشنامه:
عنوان : پرسشنامه جو ایمنی
مولفه ها :  شامل 8 مولفه
تعداد سئوال :  37سئوال
نوع پرسشنامه : استاندارد
کاربرد : سنجش ایمنی سازمان ها و شرکت ها  و کارخانه ها

دانلود فایل

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان , دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان , دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان از سیداپرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان ppt , فایل باکیفیت پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمانپرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان docپرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان pdf , فایل پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️