دانلود پکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها

دانلود پکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها

دانلود پکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها

پکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها

پکیج-روش-اجرایی-استاندارد-17025-ویرایش-2017--فرم-ها

توضیحات:
پکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 به همراه  فرم ها، در قالب فایل های word و اکسل.
پکیج استاندارد 17025 شامل کلیه فرم ها ، دستورالعمل ها ،روش های اجرایی الزامات فرآیندی می باشد . مطابق با استاندارد 17025 ، روش اجرایی الزامات فرآیندی تدوین شده است که با بررسی بندهای استاندارد فرم های متناسب نیز ارائه شده است.
کلیه فرم ها و روش های اجرایی مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت می باشد و تنها کافیست نام آزمایشگاه خود را در فرم ها جایگذاری نمایید.
این پکیج شامل مورد زیر می باشد:

**روش های اجرایی و دستور العمل ها مانند:
روش اجرایی الزامات فرآیندی
روش اجرایی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
روش اجرایی بیانیه عدم انطباق

**فرم ها با فرمت WORD :
فرم گزارش نتیجه تجزیه و تحلیل آماری طرح تضمین کیفیت
فرم ورود داده های آماری جهت طرح تضمین کیفیت
فرم جدول برنامه ریزی و اجرا مقایسات بین آزمایشگاهی
فرم محاسبات داده های مقایسات بین آزمایشگاهی
فرم برنامه سالیانه اطمینان از اعتبار نتایج
فرم قرارداد کار برای محصولات مورد آزمون
فرم برنامه سالیانه تضمین کیفیت ( F-TEST , T-TEST)
فرم انجام مقایسات بین آزمایشگاهی و محاسبه شاخص های آماری h و k
فرم تحلیل آماری F-TEST , T-TEST
فرم شکایت مشتری
فرم بررسی کار نامنطبق
فرم گزارشات نهایی انجام آزمون ها
فرم ثبت و تحلیل محاسبات عدم قطعیت
فلوچارت گردش کار و وظایف پرسنل
فلوچارت رسیدگی به شکایات مشتری

**فرم ها با فرمت EXCEL :
فرم ثبت نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی و تحلیل آن ها
فرم ثبت سوابق صحه گذاری
فرم تصدیق آزمون ها و تجهیزات
فرم لیست استانداردهای موجود در ازمایشگاه
فرم لیست شکایت مشتری
فرم لیست درخواست آزمون های برون سازمانی و درون سازمانی
فرم گزارشات نهایی نتایج انجام ازمون ها

دانلود فایل

دانلود فایل پکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها , دانلود پکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها , دانلود رایگان پکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها از سیداپکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها ppt , فایل باکیفیت پکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم هاپکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها docپکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها pdf , فایل پکیج روش اجرایی استاندارد 17025 ویرایش 2017 + فرم ها برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️