دانلود درمورد برنامه ریزی شهری

دانلود پاورپوینت نظریات اوژن هنارد

دانلود پاورپوینت نظریات اوژن هنارد

دانلود پاورپوینت نظریات اوژن هنارد

پاورپوینت نظریات اوژن هنارد

پاورپوینت-نظریات-اوژن-هنارد

توضیحات:
پاورپوینت نظریات اوژن هنارد، در 16 اسلاید.
بخشی از متن فایل:
خیابان های آینده
طرح خیابان های آینده هنارد، علاوه بر ارائه نقطه نظرهای ترافیکی، بازتابی از به کارگیری فنون جدید در بلوک های آپارتمانی است.
ساختمان های پیرامون این خیابان، ویژگی های خاص خود را داراست:
بهره مندی از نور خورشید
ایجاد باغچه و گلخانه (اگر فرودگاه نباشد) بر روی پشت بام
ایجاد باغچه در کف مصنوعی پشت ساختمانها
فهرست مطالب:
• اوژن هنارد
• انواع ترافیک
• اقدامات هنارد
• فضاهای بزرگ سبز
• نقشه دگرگونی پاریس
• تقاطع
• فلکه
• خیابان های آینده
• سخن آخر
• منابع
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت نظریات اوژن هنارد , دانلود پاورپوینت نظریات اوژن هنارد , دانلود رایگان پاورپوینت نظریات اوژن هنارد از سیداپاورپوینت نظریات اوژن هنارد ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت نظریات اوژن هناردپاورپوینت نظریات اوژن هنارد docپاورپوینت نظریات اوژن هنارد pdf , فایل پاورپوینت نظریات اوژن هنارد برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991)

دانلود پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991)

دانلود پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991)

پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991)

پاورپوینت-هنری-لوفبور-(henri-lefebvre-1901-1991)

توضیحات:
پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991)، در 15 اسلاید.
بخشی از متن فایل:
1- تجربه یا کنش فضایی (practice of space): این فضا بر بعد کالبدی و محسوس آن ناظر است؛ بر تجربه کالبدی افراد و درک آن ها از محیط پیرامون تاکید دارد. این فضا از طریق «کار روزمره به عنوان “فضای انسانی” تولید می شود»
2- بازنمایی های فضا (representations of space): که مبتنی بر بعد ذهنی فضا و اشکال انتزاعی آن ست. «بازنمایی های فضا با روابط تولید و نظمی که توسط این روابط تحمیل می شود پیوند دارد» «فضای دانشمندان، برنامه ریزان، شهرسازان، تکنوکرات ها و مهندسان اجتماعی» است
3-فضاهای بازنمایی (representational spaces): این فضا بر تخیل اجتماعی ساکنان متکی است؛ همان فضای اجتماعی است که «به طور مستقیم توسط تصاویر و نمادهای مرتبط زیسته می شود و در نتیجه فضای ساکنان و استفاده کنندگان است… این فضا بر فضای کالبدی همپوشانی دارد و از اشیای (ابژه های) آن استفاده نمادین می کند»

فهرست عناوین:
• بیوگرافی
• تاثیر و تاثر
• آثار
• کتاب تولید فضا
• مقدمه ی بر آراء و نظرات وی
• تعریف فضا
• انواع فضا
• مفهوم حق شهر The Right to The City
• زندگی روزمره
• Everyday Life in the Modern World
• منابع
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991) , دانلود پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991) , دانلود رایگان پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991) از سیداپاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991) ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991)پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991) docپاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991) pdf , فایل پاورپوینت هنری لوفبور (Henri Lefebvre 1901-1991) برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر

دانلود پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر

دانلود پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر

پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر

پاورپوینت-درباره-فرانسوا-ولتر

توضیحات:
پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر، در 12 اسلاید.
این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.
بخشی از متن فایل:
نظريه هاي دیگر ولتر
سیاسی : او نه موافق حکومت سلطنتی است و نه جمهوری، بلکه خواستار رژیمی منطبق بر قانون اساسی است.
مذهبی : او مخالف مذاهب ساختگی و طرفدار مذهب طبیعی است؛ یعنی باور ساده به خدای واحد و خالق.
اخلاقی : به نظر ولتر، خدا و طبیعت اصول زندگی اند و زندگی بدون خدا به هیچ دردی نمی خورد. وي در اين باره می گوید :
«اگرخدا وجود نداشته باشد، باید آنرا خلق کنیم».
ولتر بر اين باور است كه جاودانگی و رابطه جسم و روح از درک انسان خارج است.

فهرست عناوین:

• زندگی نامه ولتر
• زمانه ولتر
• اندیشه ولتر
• ولتر و عقل گرایی
• ولتر و آزادی خواهی
• نظريه هاي دیگر ولتر
• آثار ولتر
• منابع

دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر , دانلود پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر , دانلود رایگان پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر از سیداپاورپوینت درباره فرانسوا ولتر ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت درباره فرانسوا ولترپاورپوینت درباره فرانسوا ولتر docپاورپوینت درباره فرانسوا ولتر pdf , فایل پاورپوینت درباره فرانسوا ولتر برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی

دانلود پاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی

دانلود پاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی

پاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی

پاورپوینت-بررسی-میراگرهای-فلزی-جاری-شونده-در-ساختمانهای-فولادی

پاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی – 23 اسلاید
میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی

فهرست مطالب
مقدمه
(Added Damping and Stiffness) ADAS معرفی میراگر صفحه فولادی
میراگر( (ADASبه ۳ صورت:
23
مکانیزم میراگر ADAS با ورق های X شکل
معایب میراگر ADAS با ورق های X شکل
میراگر TADAS
پاسخ قاب TADASیک درجه آزادی وروش طراحی
معرفی مدل تحلیلی
تحلیل دینامیکی غیر خطی
ارزیابی نتایج بدست آمده
جمع بندی مزیت های نسبی میراگر TADAS

دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی , دانلود پاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی , دانلود رایگان پاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی از سیداپاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادیپاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی docپاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی pdf , فایل پاورپوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

پاورپوینت-اصول-و-مبانی-برنامه-ریزی-شهری

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

در قالب ppt در 26 اسلاید وقابل ویرایش

قسمتی از متن ::

فهرست مطالب::

بر نامه ریزی راهبردی، طرح ساختاری، تفکر استراتژیک
پدیده تغییرات
تقلیل پذیری
عصر سیستم ها
ماهیت سیستم
تفکر سیستمی
توسعه گرایی
انقلاب فراصنعتی
نظریه سیستم ها

برنامه ریزی راهبردی، طرح ساختاری، تفکر استراتژیک
تفکر استراتژیک بعنوان مفهوم کلی، توانایی تفکر در سطح انتزاعی، حرکت از موضوعات تصوری به واقعی و بر‌عکس و توانایی ترکیب الهام با تفکر تخیلی می‌باشد. همچنین باید بعنوان قابلیت درک عمیق پدیده‌ها و درک آنها را آنطور که هستند، تلقی نمود. در نتیجه استراتژیست باید عوامل نا‌شناخته، غیرمنطقی و غیرقابل پیش‌بینی را در کنار عوامل معمولی، در نظر داشته باشد. تفکر استراتژیک، یک نگرش فردی و شیوه‌ای جهت دیدن واقعیتها و محتوای پیچیده و دائماً در حال تغییر است. (مرادی مسیحی، 1384)

در واقع نگرش پیچیده در مرحله تئوری، سوالی را مطرح می‌کند و جواب همیشه ناتمام را تنها در لحظه عمل (و چرخه خطا و اصلاح) اندیشمندان استراتژیک می‌جوید. ادگار مورن اظهار می دارد: «اندیشه پیچیده به ما می‌گوید: به خودت کمک کن، اندیشه پیچیده به تو کمک خواهد کرد. آن چه اندیشه پیچیده می‌تواند انجام دهد، دادن یادداشتی به هر کسی است که یادآوری می‌کند. فراموش نکن که واقعیت متغیر است، فراموش نکن که چیز نو ممکن است ظهور کند و در هر حال ظهور خواهد کرد.»

دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری , دانلود پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری , دانلود رایگان پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری از سیداپاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهریپاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری docپاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری pdf , فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود طرح دستی یک کلان شهر با اتوکد

دانلود طرح دستی یک کلان شهر با اتوکد

دانلود طرح دستی یک کلان شهر با اتوکد

طرح دستی یک کلان شهر با اتوکد

طرح-دستی-یک-کلان-شهر-با-اتوکد

توضیحات:
طرح دستی یک کلان شهر با اتوکد.
فایل طرح تحقیقی یک کلان شهر بالای 10 میلیون نفری که با تمامی امکانات در چند قسمت در اختبار کاربر قرار خواهد گرفت و هر قسمت تمامی این شهر را با جزئیات کامل محاسبه کرده و در اختیار کاربر قرار می دهد
دانلود فایل

دانلود فایل طرح دستی یک کلان شهر با اتوکد , دانلود طرح دستی یک کلان شهر با اتوکد , دانلود رایگان طرح دستی یک کلان شهر با اتوکد از سیداطرح دستی یک کلان شهر با اتوکد ppt , فایل باکیفیت طرح دستی یک کلان شهر با اتوکدطرح دستی یک کلان شهر با اتوکد docطرح دستی یک کلان شهر با اتوکد pdf , فایل طرح دستی یک کلان شهر با اتوکد برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت نظریات رنه دکارت

دانلود پاورپوینت نظریات رنه دکارت

دانلود پاورپوینت نظریات رنه دکارت

پاورپوینت نظریات رنه دکارت

پاورپوینت-نظریات-رنه-دکارت

توضیحات:
پاورپوینت نظریات رنه دکارت.
تکه هایی از پاورپوینت:
•    به نظر می رسد که کل آثار دکارت ، با سه هدف اصلی برنامه ریزی شده است :
•    1.جایگزینی علم غیریقینی و احتمالی قرون وسطی با علمی که به نحوی در حد ریاضیات ، یقینی باشد.
•    2.بر اساس این علم کلی ، بتوان راه حل های خاصی پیدا کرد که کاربرد نتایج علوم را ممکن و فایده ی عملی آن ها را تضمین نماید تا طبق عبارت معروف “گفتار در روش” ، انسان به “حاکم و مالک طبیعت” مبدل شود.
•    3.بالاخره وضع این علم کلی نسبت به مسئله ی وجود باید طوری لحاظ شود که راه حل متین و معقولی برای برطرف سازی اختلافات و موضع گیری های رایج آن عصر ، در مورد تقابل میان علم و دین بدست آید(مجتهدی،1382).
استعاره شناسی دکارت
1-    استعاره ی بنا برای تفکر
فوتوریسم جنبشی بود که با نفی گذشته و سپردن هرآنچه مربوط به گذشته بود به زباله دان تاریخ ، می خواست آرمان شهر خود را به پا سازد. هر نسلی باید شهر خود را بسازد ، در منشور معماری فوتوریسم الزاماً به معنی ویران ساختن شهر کهن و ساختن آرمان شهر فوتوریستی برروی آن است. همانگونه که دکارت می خواست بنای کهن فلسفه ی باستان و عقائد مسیحی را از بن ویران کند و فلسفه ی عقلائی خود را بر آن استوار سازد.

فهرست عناوین:
• کلیات فلسفه دکارت
• استعاره شناسی دکارت
• تجلی افکار دکارت در آراء ترقی گرایان
• منابع
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت نظریات رنه دکارت , دانلود پاورپوینت نظریات رنه دکارت , دانلود رایگان پاورپوینت نظریات رنه دکارت از سیداپاورپوینت نظریات رنه دکارت ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت نظریات رنه دکارتپاورپوینت نظریات رنه دکارت docپاورپوینت نظریات رنه دکارت pdf , فایل پاورپوینت نظریات رنه دکارت برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier

دانلود پاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier

دانلود پاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier

پاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier

پاورپوینت-بررسی-اندیشه-های-شارل-فوریه-charles-fourier

توضیحات:
پاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier.

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.
فهرست عناوین:

• انقلاب صنعتی
• ریشه های شکل گیری نظریه
• بیو گرافی
• فالانستر
• فضای آزاد
• مسکن جمعی
• تاثیرات نظریه فوریه
• از ارمان تا اجرا
• منابع

دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier , دانلود پاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier , دانلود رایگان پاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier از سیداپاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourierپاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier docپاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier pdf , فایل پاورپوینت بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels

دانلود پاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels

دانلود پاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels

پاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels

پاورپوینت-نظریات-فردریش-انگلس-friedrich-engels

توضیحات:
پاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels (1820-1895).
این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.
تکه هایی از پاورپوینت:
دیدگاههای پیش شهرسازان بدون الگو
از شهرهای بزرگ صنعتی انتقاد میکنند بدون اینکه اعتقاد به بی نظمی آن داشته باشند؛ نه تنها مفهوم بی نظمی و هرج و مرج را مردود می دانند، بلکه شهر سرمایه داری قرن نوزدهم را دارای نظمی خاص می دانند و مساله اصلی برای آنها تخریب این نظم و عبور از آن است.
 الگویی برای شهر آتی پیشنهاد نمی کنند. برای آنها شکل آتی شهر بسته به استقرار جامعه بی طبقه است و غیر ممکن است که پیش از به قدرت رسیدن انقلابی در جستجوی آمایش آتی آن بود.
شهر را ”مکان تاریخ“ می دانند، جایی که برای اولین بار بورژوازی رشد یافته و نقش انقلابی اش را بازی کرده است.جایی که کارگر صنعتی تولد یافته و وظیفه  تکمیل انقلاب سوسیالیستی و تحقق انسان جهانی را بر عهده دارد.
فهرست مطالب:
• زندگینامه فردریش انگلس
• آثار
• دیدگاههای پیش شهرسازان بدون الگو
• وضعیت طبقه کارگر در انگلستان
• منابع
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels , دانلود پاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels , دانلود رایگان پاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels از سیداپاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engelsپاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels docپاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels pdf , فایل پاورپوینت نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز)

دانلود پاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز)

دانلود پاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز)

پاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز)

پاورپوینت-نظریات-christian-norberg-schulz-(کریستین-نوربرگ-شولز)

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.
فهرست عناوین:

• بیوگرافی
• کتاب ها
• پدیدار شناسی
• سکنی گزیدن انسان
• آبادی
• فضای شهری
• ساختمان های همگانی (نهاد)
• خانه
• ریخت شناسی در زبان معماری
• فیگور
• گشتالت
• منابع

دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز) , دانلود پاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز) , دانلود رایگان پاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز) از سیداپاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز) ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز)پاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز) docپاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز) pdf , فایل پاورپوینت نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ شولز) برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️