دانلود درمورد بهداشت عمومی

دانلود شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه-های-عصبی-مصنوعیفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش در 86 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
فهرست فایل دانلودی:
مقدمه
شبکه عصبی چیست؟
شبکه عصبی چه قابلیتهائی دارد؟
مسائل مناسب برای یادگیری شبکه های عصبی
الهام از طبیعت
Perceptron
توانائی پرسپترون
توابعی که پرسپترون قادر به یادگیری آنها میباشد
توابع بولی و پرسپترون
اضافه کردن بایاس
آموزش پرسپترون
قانون پرسپترون
الگوریتم gradient descent
بدست آوردن قانون gradient descent
محاسبه گرادیان
خلاصه یادگیری قانون دلتا
مشکلات روش gradient descent
تقریب افزایشی gradient descent
مقایسه آموزش یکجا و افزایشی
شبکه های چند لایه
یک سلول واحد
تابع سیگموئید
الگوریتم Back propagation
الگوریتم Back propagation
الگوریتم BP
شرط خاتمه
مرور الگوریتم BP
افزودن ممنتم
قدرت نمایش توابع
فضای فرضیه و بایاس استقرا
قدرت نمایش لایه پنهان
قدرت نمایش لایه پنهان
قدرت تعمیم و overfitting
دلایل رخ دادن overfitting
مثال: تشخیص ارقام
روشی که وزنها یاد گرفته میشوند
شبکه چه چیزی را یاد میگیرد؟
مثالی از تنوع ارقام دستنویس
انواع اتصالات شبکه
انواع مختلف یادگیری
اعمال Backpropagation به تشخیص اشیا

مقدمه:
lشبکه عصبی مصنوعی روشی عملی برای یادگیری توابع گوناگون نظیر توابع با مقادیر
حقیقی، توابع
با
مقادیر
گسسته
و
توابع
با
مقادیر
برداری میباشد.
lیادگیری شبکه عصبی در برابر خطاهای  داده های آموزشی مصون بوده  و اینگونه شبکه ها با موفقیت به مسائلی نظیر شناسائی گفتار،  شناسائی و  تعبیر تصاویر،  و یادگیری روبات  اعمال شده است.
دانلود فایل

دانلود فایل شبکه های عصبی مصنوعی , دانلود شبکه های عصبی مصنوعی , دانلود رایگان شبکه های عصبی مصنوعی از سیداشبکه های عصبی مصنوعی ppt , فایل باکیفیت شبکه های عصبی مصنوعیشبکه های عصبی مصنوعی docشبکه های عصبی مصنوعی pdf , فایل شبکه های عصبی مصنوعی برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت مبانی مدیریت پسماند

دانلود پاورپوینت مبانی مدیریت پسماند

دانلود پاورپوینت مبانی مدیریت پسماند

پاورپوینت مبانی مدیریت پسماند

پاورپوینت-مبانی-مدیریت-پسماند

توضیحات:
پاورپوینت مبانی مدیریت پسماند، در 20 اسلاید.
بخشی از متن فایل:
اﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﺠﺎﻧﺸﻴﻨﻲ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ پسﻣﺎﻧﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ، ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻓﻊ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻤﻲﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻪ ﺯﺍﻳﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎنی ﻳﺎ ﺩﺍﺧﻞ آن‌ها ﺩﻓﻊ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﻭﺳﻴﻊ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺗﺠﺰﺑﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺍﺩ زائد ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
فهرست مطالب:
مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست
تعاریف و اصطلاحات در عرصه مدیریت پسماند
طبقه بندی پسماندها
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت مبانی مدیریت پسماند , دانلود پاورپوینت مبانی مدیریت پسماند , دانلود رایگان پاورپوینت مبانی مدیریت پسماند از سیداپاورپوینت مبانی مدیریت پسماند ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت مبانی مدیریت پسماندپاورپوینت مبانی مدیریت پسماند docپاورپوینت مبانی مدیریت پسماند pdf , فایل پاورپوینت مبانی مدیریت پسماند برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند

دانلود پاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند

دانلود پاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند

پاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند

پاورپوینت-روش-های-تفکیک-و-ذخیره-سازی-پسماند

توضیحات:
پاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند، در 22 اسلاید.

بخشی از متن فایل:
تفکیک و جداسازی زباله و بازیافت آنها برای محیط زیست فواید سودمند و ارزشمندی دارد. با تفکیک شدن زباله های قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت می توان از زباله های قابل بازیافت برای تولید محصولات جدید استفاده کرد و به جای استفاده از منابع طبیعی، مواد بازیافتی را به کار برد و در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی کرد. از دیگر فواید تفکیک زباله و بازیافت آن می توان به صرفه جویی در مصرف انرژی اشاره کرد. درست است برای بازیافت مواد زائد هم احتیاج به انرژی است ولی مقدار انرژی که برای بازیافت زباله های تفکیک شده بکار برده می شود، کمتر از این مقدار است.
فهرست مطالب:
تفکیک انواع زباله
ذخیره سازی انواع زباله
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند , دانلود پاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند , دانلود رایگان پاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند از سیداپاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماندپاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند docپاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند pdf , فایل پاورپوینت روش های تفکیک و ذخیره سازی پسماند برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود تحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن

دانلود تحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن

دانلود تحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن

تحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن

تحقیق-ویروس-کرونا-راه-کارهای-مقابله-با-آن

توضیحات:
تحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن، در قالب فایل word، در 10 صفحه.
بخشی از متن فایل:
کروناویروس‌ها زیر مجموعه کروناویریده هستند. ساختار آنها نیز دارای یک ژنوم آران‌ای معمولی است پس هنگامی که RNA آن در سلول میزیان رها میشود مستقیم به سمت ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپلاسمی زبر میرود و دیگر احتیاجی ندارد وارد هسته شود وابتدا رونویسی شود و به طور مستقیم آنتی ژن های خود را می سازد. افرادی که هم‌زمان دارای بیماری دیگری باشند و کودکان مبتلا به بیماری‌های قلبی، بیشتر در معرض خطر ابتلا به کروناویروس‌ها هستند. معمولاً شدت سرماخوردگی که کروناویروس عامل آن باشد بیشتر است.
فهرست مطالب:
مقدمه
نام‌شناسی
کشف
ساختار
سرعت توليدمثل(تكثير)
سارس
همه گیری کروناویروس در ایران
بدون فهرست منابع
دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن , دانلود تحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن , دانلود رایگان تحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن از سیداتحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن ppt , فایل باکیفیت تحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آنتحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن docتحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن pdf , فایل تحقیق ویروس کرونا راه کارهای مقابله با آن برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود تحقیق در مورد بیماری کرونا

دانلود تحقیق در مورد بیماری کرونا

دانلود تحقیق در مورد بیماری کرونا

تحقیق در مورد بیماری کرونا

تحقیق-در-مورد-بیماری-کرونا

توضیحات:
تحقیق در مورد بیماری کرونا، علایم آن و راهکارها برای جلوگیری و شیوع آن در قالب Word می باشد.
بخشی از متن فایل:
هدف از این تحقیق که سلامتی یکی از مهمترین نعمت های خداوند است که انسان باید از نعمت الهی خوب نگهداری کنند لذا هدفم برای جلوگیری از بیماری شایع کرونا جلوگیری از این بیماری و راهکارها و علایم این بیماری به دوستانم میباشد که بتوانند در این دوره ی سخت بتوان جان خود ، خانواده ، اقوام و آشنایان خود را حفظ کنند
فهرست مطالب:
هدف پژوهش
مقدمه
علائم ویروس کرونای
نکات ایمنی سازمان جهانی بهداشت
شیوه گرداوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
نتایح پژوهش
پیشنهادات
سوالات
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق در مورد بیماری کرونا , دانلود تحقیق در مورد بیماری کرونا , دانلود رایگان تحقیق در مورد بیماری کرونا از سیداتحقیق در مورد بیماری کرونا ppt , فایل باکیفیت تحقیق در مورد بیماری کروناتحقیق در مورد بیماری کرونا docتحقیق در مورد بیماری کرونا pdf , فایل تحقیق در مورد بیماری کرونا برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود تحقیق مت آمفتامین

دانلود تحقیق مت آمفتامین

دانلود تحقیق مت آمفتامین

تحقیق مت آمفتامین

تحقیق-مت-آمفتامین

توضیحات:
تحقیق با موضوع مت آمفتامین، در قالب ورد و در 71 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن :
از زمان های پیش از تاریخ تاکنون، بشر به امید کاهش درد جسمی یا تغییر حالت های هشیاری، از مواد مختلفی استفاده کرده است. با وجود پیامدهای زیانباری که مصرف چنین موادی برای بدن دارد، اثرات اولیۀ آنها معمولاً خوشایند است و همین عاملی است که شاید ریشۀ اختلالات مربوط به مواد باشد. مواد مخدر غیر از ایجاد وابستگی، پله پله به درجاتی متفاوت آسیب های متنوع عصبی و جسمی در فرد مصرف کننده ایجاد می¬نمایند. در این شرایط تابلوی کامل بیماری اعتیاد با ترکیبی از وابستگی و تخریب قابل مشاهده است. این تخریب و وابستگی در سوء مصرف موادی همچون آمفتامین ها بیشتر از سایر مواد است. بر اساس گفتۀ کرینگ و همکاران (2007، ترجمه شمسی پور، 1388)، «مصرف آسیب شناختی مواد به دو مقوله تقسیم می¬شود 1- سوء مصرف مواد و 2- وابستگی به مواد ؛ سوء مصرف مواد خطر کمتری دارد اما وابستگی به مواد که اعتیاد هم گفته می شود، در DSM-IV-TR به صورت وجود مشکلات فراوان در ارتباط با مصرف مواد مشخص می شود و شامل تحمل یا ترک است» (ص 374).
بنا به گفتۀ گرانادو و همکاران (2013)، مت آمفتامین یک مادۀ محرک اعتیاد آور و محرک شدید سیستم عصبی مرکزی می¬باشد که از گروه داروهای سینتتیک و از نظر شیمیایی به آمفتامین ها تعلق دارد، با این وجود تأثیرش بر سیستم عصبی مرکزی بسیار بیشتر از ترکیبات مادری خود می باشد. اين مادۀ به شدت اعتيادآور بر سيستم دوپامينرژيک مغز اثر مي گذارد و بلافاصله پس از مصرف حالتي به نام «فلاش» يا «راش» (اوج لذت) در فرد ايجاد مي شود (اختیاری و همکاران، 1389) که همین امر اشتیاق را برای مصرف دوباره برمی انگیزاند. نام گذاري اين دسته از مواد هم روز به روز دچار دگرگوني مي شود كه اين به دليل ماهيت ساختاري اين داروها بوده، به طوري كه با اندكي تغيير، داروهاي جديدتري با اثرات متفاوت بر سيستم اعصاب مركزي توليد مي¬گردد. سوء مصرف مت آمفتامین (موشک) در دهۀ 1990 به شدت بالا گرفت، برخی برآوردها نشان می دهد که 7/4 میلیون نفر در آمریکا زمانی مت آمفتامین را امتحان کرده اند (انگلین و همکاران، 2000، به نقل از کرینگ و همکاران، ترجمه شمسی پور، 1388)، علاوه بر این، بنا به گفته کرینگ و همکاران، مرگ و میر مرتبط با مت آمفتامین بین سال های 1991 و 1994 سه برابر شده است. «آمفتامین های قابل دسترس عمده در ایالات متحده عبارتند از : دکستروآمفتامین ، مت آمفتامین ، نمک مخلوط دکستروآمفتامین- آمفتامین ، و متیل فنیدیت ؛ سایر مواد شبه آمفتامین عبارتند از افدرین، پسودوافدرین، و فنیل پروپانولامین (PPA) که در ایالات متحده بدون نسخه برای رفع احتقان بینی مصرف می شوند» (سادوک و سادوک ، 2007، ترجمه رضاعی، 1387، ص509).
و . . .

فهرست مطالب:
مقدمه
عود مصرف مواد
ذهن آگاهی
اعتیاد و ذهن آگاهی
اعتیاد و استرس
درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» یا MBSR
نشخوار فکری
تنظیم هیجانی
تنظیم هیجانی و نشخوار فکری
اعتیاد و موج سوم رفتار درمانی
شناخت درمانی بر پایۀ ذهن آگاهی (MBCT)
رفتاردرمانی جدلی(DBT)
و . . .

منابع دارد

دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق مت آمفتامین , دانلود تحقیق مت آمفتامین , دانلود رایگان تحقیق مت آمفتامین از سیداتحقیق مت آمفتامین ppt , فایل باکیفیت تحقیق مت آمفتامینتحقیق مت آمفتامین docتحقیق مت آمفتامین pdf , فایل تحقیق مت آمفتامین برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس

دانلود پژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس

دانلود پژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس

پژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس

پژوهش-ارتباط-بین-اصول-ارگونومی-و-استرستوضیحات:
دانلود پژوهش با موضوع ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس،
در قالب doc و در 45 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:
مقدمه:
در این فصل از پزوهش ابتدا به تعریف کلی استرس پرداخته و تاریخچه علمی استرس تشریح می گردد و پس از آن تعاریع صاحبنظران مختلف از استرس و شیوه های مقابله با آن اشاره می شود, در ادامه به بیان تعاریف مختلفی از ارگونومی پرداخته می شود و متغیرهای ارگونومی تشریح می گردد.
همچنین جداول تئوریهای مرتبط با استرس و ارگونومی و جدول خلاصه شده نظریات و کارهای تحقیقاتی کاربردی انجام شده در ارتباط با پژوهش آمده است, در انتهای فصل نیز به چارچوب نظری پژوهش اشاره شده است.
2-1) مباحث نظری
در این قسمت از پژوهش ابتدا به بررسی استرس شغلی، تاریخچه، تعاریف مفاهیم، عوامل موثر بر آن علایم و نشانه ها و در آخر راهبردهای مقابله با استرس خواهم پرداخت.
2-1-1) بررسی تاریخچه علمی استرس:
کلود برنارد بیولوژیست بزرگ فرانسوی قرن نوزدهم خاطر نشان کرده است که محیط داخلی بدن ما بایستی هماهنگی لازم را حفظ کند برای مثال تامین نیازهای حیاتی فشار خون پیوسته در حال تغییرات وبه همین ترتیب جریان قلب، مقدار اکسیژن و مواد غذایی در خون هماهنگ عمل می کند اما اگر هر یک از این ها بیش از اندازه تغییر کند بدن قادر به تحمل آن نبوده و حتی منجر به مرگ می گردد. بررسیهای دکتر کلود برنارد توسط والتر بی کانون فیزیولوژیست دانشگاه هاروارد تکمیل شد و دکتر کانون در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که اگر تغییری از حد معینی تجاوز تجاوز کند، نظام بدن تعدیلات لازم را بعمل می آورد و از این جهت اعمال کوچک اما زیادی برای جلوگیری از گسترش تغییرات اصلی بوقوع می پیونددند.البته دکتر کانون به نحوه واکنش های بدن در مواقع اظطراری توجه داشت. وی در یکی از آزمایش هایش به مطالعه بر روی عکس العمل های یک گربه به هنگام روبرو شدن با یک سگ پرداخت، او مشاهده کرد که آدرنالین خیلی زود در جریان خون وارد شد و ضمنا واکنش شدیدی در سیستم عصبی سمپاتیک بوجود آمد. کانون تا آن زمان به این امر واقف نبود که این سیستم با ترشح تقریبا یکسان هورمونی به نام نورآدرنالین عمل می کند. این دو هورمون سبب تغییرات متنوعی بدین صورت می شوند که سرعت گردش خون گربه بالا می رود ،میزان قند خون بالا رفته ،مکانیزم لخته شدن خون تسریع می شود،عمل عضلانی تقویت و تنفس تند و سلول های خونی از مخزن ذخیره خود وارد جریان خون شده ضمنا حواس پنج گانه حساس تر می شوند .عوامل فوق الذکر بدن را برای فعالیت های لازم هماهنگ کرده و از آسیب مصون می دارند.(بلوکراس،1371: 17)می توان گفت که واکنش بدن در حین استرس نیز شبیه فرایند بالا است.
و. . . .

فهرست مطالب:
مقدمه:
2-1-2) تعاریف استرس
2-1-3)نظریه ارزیابی شناختی استرس( لازاروس ):
2-1-4) منابع استرس شغلی:
2-1-5)) نشانه ها و علایم استرس شغلی
2-1-6) شیوه های مقابله با استرس:
2-1-7) ارگونومی
2-1-8) ارگونومی چیست؟
2-1-9)) روانشناسي مهندسي
2-1-10) فيزيولوژي كـار
2-1-11)مقیاس فشار فیزیولوژیکی
2-1-12)آهنگ مصرف اکسیژن
2-1-13) علـم بيومكانيك
2-1-14) آنتروپومتري
2-2)مباحث پژوهشی
2-2-1)پژوهشهای داخل کشور
2-2-4)پژوهشهای خارج از کشور
2-3)چارچوب نظری پژوهش:
چارچوب نظری تحقیق

منابع دارد

دانلود فایل

دانلود فایل پژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس , دانلود پژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس , دانلود رایگان پژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس از سیداپژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس ppt , فایل باکیفیت پژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرسپژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس docپژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس pdf , فایل پژوهش ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت

دانلود پژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت

دانلود پژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت

پژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت

پژوهش-اختلال-بدشكلي-بدن-و-فراشناختتوضیحات:
دانلود پژوهش با موضوع اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت،
در قالب doc و در 29 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:
اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت
فراشناخت عبارت است از هر نوع دانش يا فرآيند شناختي كه در آن ارزيابي يا كنترل شناختي وجود داشته باشد. از يك نظر آن را مي¬توان به عنوان يك جنبه¬ي عمومي از شناخت در نظر گرفت كه در تمام فعاليت¬هاي شناختي نقش دارد. نخستين بار آدرين ولز، درمان فراشناختي را معرفي كرد (Flavell, 1979).
علت پديد آمدن درمان فراشناختي پر نمودن نقص¬هاي درمان شناختي بود، اين روش درماني از رفتار درماني شناختي متفاوت است. زيرا به جاي اين كه درمان شامل چالش با افكار و باورها در مورد تروما و يا مواجهه¬هاي مكرر و طولاني مدت با خاطرات مربوط به تروما باشد، شامل ارتباط با افكار به طريقي است كه مانع ايجاد مقاومت و يا تحليل ادراكي پيچيده شود و بتواند راهبردهاي تفكر ناسازگار در مورد نگراني و همچنين نظارت غير قابل انعطاف بر تهديد را از بين ببرد. نظريه¬هاي شناختي در مورد آن چه كه باعث به وجود آمدن الگوهاي غير مفيد تفكر مي¬شوند توضيحات مختصري ارايه كرده-اند وجود باورهاي منفي به طور مشخص نمي¬توانند درباره¬ي الگوي تفكر و پاسخ¬هاي متعاقب آن توضيحي ارايه دهند. آن چه در اين جا مورد نياز است به حساب آوردن عواملي است كه تفكر را كنترل كرده و وضعيت ذهن را تغيير مي¬دهند. اين عوامل اساس نظريه¬ي فراشناختي است (Wells, 2000).
تحقيقات مختلف نشان دادند كه بين جنبه¬هاي خاصي از فراشناخت با اختلالات روانشناختي رابطه¬اي وجود دارد (Wells, 1994). مطالعه¬ي Cooper and Osman (2007)، نشان داد كه افراد مبتلا به اختلال بدشكلي بدن از لحاظ كنترل فكر در مورد بدشكلي ظاهر، باورهاي مثبت و منفي درباره¬ي نگراني نسبت به بدشكلي ظاهر، راهبردهاي كنترل فراشناختي، رفتارهاي ايمني نسبت به افكار و تصاوير در مورد بدشكلي ظاهر و عينيت دادن به افكار و تصاوير مربوط به بدشكلي ظاهر خود از افراد گروه شاهد، متفاوت مي¬باشند.
تحقيقاتي كه در مورد درمان فراشناختي بر روي اختلالات هيجاني انجام شده¬اند عبارتند از مطالعه¬ي Wells و همکاران (2012) كه با استفاده از مدل فراشناختي بر روي افراد مبتلا به اختلال اختلال وسواسي جبري دريافتند كه تمام بيماران در پس آزمون، بهبودي معني¬داري را در علايم اختلال وسواسي جبري نشان دادند كه اين نتايج در 3 و 6 ماه بعد نيز باقي ماندند.
در مطالعه¬اي Ross and Van (2008)، با استفاده از مدل فراشناختي ولز جهت درمان اختلال اختلال وسواسي جبري بر روي گروهي از بيماران ( 6 زن و 6 مرد) و در دامنه ي سني 21 تا 58 سال دريافتند كه در پس آزمون و در 3 و 6 ماه از دوره¬ي پيگيري 7 بيمار، علايم كامل بهبودي را نشان دادند. مطالعاتي نيز كاربرد موفقيت آميز مدل فراشناختي را در درمان اختلال اضطراب منتشر و درمان اختلال استرس پس از سانحه نشان داده¬اند.
و . . .

فهرست مطالب:
درمان فراشناخت
اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت
نظریه و ماهیت درمان فراشناختی
2-20- انواع تغییر فراشناختی
2-21- اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی اساسی
2-22- رابطه باورهاي فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب
2-23- درمان فراشناختی بر اضطراب و افسردگی
2-24- پیشینه ی پژوهشی
2-24-1- پژوهش های داخلی
2-24-2- پژوهش های خارجی
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل پژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت , دانلود پژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت , دانلود رایگان پژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت از سیداپژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت ppt , فایل باکیفیت پژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناختپژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت docپژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت pdf , فایل پژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت بهداشت سالمندان

دانلود پاورپوینت بهداشت سالمندان

دانلود پاورپوینت بهداشت سالمندان

پاورپوینت بهداشت سالمندان

پاورپوینت-بهداشت-سالمندان

توضیحات:
پاورپوینت بهداشت سالمندان، در 53 اسلاید.

عناوین مورد بحث در اسلایدها شامل: تعریف و اهمیت بهداشت سالمندان، بهداشت فردی، بهداشت اندامهای داخلی در سالمندان، طب سنتی و بهداشت سالمندان، بهداشت روان سالمندان، تغذیه سالمندان، روابط زوجین در سالمندی می باشد.
بخشی از متن فایل:
مقابله با حس تنهايي سالمندان بوسيله فراهم كردن امكانات(كلاسهاي آموزشي – خواندن كتاب – گوش دادن به موسيقي-نقاشي – گردش و تفريح- تورهاي زيارتي و سياحتي و…)
تغيير نگرش جامعه نسبت به سالمندي با انجام كارهاي وسيع فرهنگي
تشكيل انجمن هاي حمايت از سالمندان
ضرورت ايجاد قوانين خاص مرتبط با امور سالمندان
مناسب سازي شهر و ساختمانها به منظور امكان حركت و حضور سالمندان در جامعه
توجه به اهميت ورزش براي سالمندان
كمك هاي مالي و غير مالي به سالمندان
تاسيس مراكز فرهنگي و مشاوره ويژه سالمندان
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت بهداشت سالمندان , دانلود پاورپوینت بهداشت سالمندان , دانلود رایگان پاورپوینت بهداشت سالمندان از سیداپاورپوینت بهداشت سالمندان ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت بهداشت سالمندانپاورپوینت بهداشت سالمندان docپاورپوینت بهداشت سالمندان pdf , فایل پاورپوینت بهداشت سالمندان برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی

دانلود تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی

دانلود تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی

تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی

تحقیق-سیستم-ایمنی-و-بیش-تمرینی

توضیحات:
تحقیق با موضوع سیستم ایمنی و بیش تمرینی، در قالب doc و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:
بدن انسان مجموعه اي از سيستم هاي مختلف است.اين سيستمها هر كدام وظيفه مشخصي دارند سيستم ايمني كه مورد بحث است، نقش محافظت و دفاع بدن را در مقابل عوامل بيماريزا به عهده دارد. سيستم ايمني بدن تحت عنوان علم ايمونولوژي يا ايمني شناسي مورد بحث قرار مي گيرد. در اين فصل ابتدا به بررسي زمينه نظري موضوع مي پردازيم و سپس تحقيقات صورت گرفته در زمينه موضوع، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
الف ) زمينه نظري موضوع
ايمونولوژي شاخه نسبتاً جواني از علم پزشكي است واكثر يافته هاي مهم اين رشته در آغاز قرن اخير و در جريان تحقيقات گسترده ميكروب شناسان بر روي باكتريها و بيماريهاي عفوني حاصل شده ا ست (آقا سيد عبدا…،1373).
واژه ايمني به تمام مكانيسمهاي مورد استفاده در بدن جهت محافظت در برابر عوامل محيطي بيگانه اطلاق مي شود.اين عوامل ممكن است ميكروارگانيسمها با فرآوردهاي آنها، غذا، مواد شيميايي، داروها، گرده گياهان، مو و پشم حيوانات باشند. ايمني ممكن است ذاتي يا اكتسابي باشد ( عسگري،1373).
سيستم ايمني بدن يك خط دفاعي درمقابل هجوم با كتري ها، ويروس ها و سلولهای سرطاني فراهم مي كند.اين سيستم به اعمال سلولها تخصص يافته مثل( لنفوسيتها و ماكروفاژها ) و پادتنها بستگي دارد.وظيفه اين سلولها و پادتن ها به طور عمده كاهش يا خنثي كردن عمل مهاجمين بيگانه است كه ممكن است باعث بيماري شوند

فهرست مطالب:
زمینه های نظری و موضوع تحقیق
ایمنی ذاتی
ایمنی اکتسابی
سیستم ایمنی و بیش تمرینی
ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق
خلاصه
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی , دانلود تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی , دانلود رایگان تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی از سیداتحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی ppt , فایل باکیفیت تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینیتحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی docتحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی pdf , فایل تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️