دانلود درمورد زیست شناسی

دانلود پاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده

دانلود پاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده

دانلود پاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده

پاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده

پاورپوینت-اشریشیا-کلای-تولید-کننده-سم-شیگا-عامل-مسمومیت-از-طریق-مواد-غذایی-آلوده

توضیحات:
پاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده، در 30 اسلاید.
بخشی از متن فایل:
بیماری های منتقله از غذا به طور کلی به دو دسته عفونت ناشی از غذا  و مسمومیت ناشی از غذا  طبقه بندی می شوند. باکتری E. coli  می تواند برای مدت طولانی در محیط زنده بماند و در سبزیجات و سایر مواد غذایی تکثیر یابد. STEC با استفاده از سموم و دیگر فاکتورهای بیماری زا سبب ایجاد مشکلات گوارشی و کلیوی می شود.
فهرست مطالب:
بیماری های با منشاء با غذا

Escherichia coli
Shiga toxin producing E. coli
بیماری زایی STEC
فاکتورهای بیماری زای STEC
سموم شیگا (Stxs)
انواع stx
اتصال به سلول های اپیتلیال
نقش سموم شیگا را در ایمنی ذاتی و آسیب منجر به HUS
فلوچارت تشخیص میکروبیولوژی مولکولی عفونت STEC
مقاومت دارویی STEC
دیدگاه اپیدمیولوژیک عفونت STEC
آنالیز اسناد موجود در پایگاه اسکوپوس
بررسی های مرتبط با مواد غذایی (1)
بررسی های مرتبط با مواد غذایی (2)
بررسی های مرتبط با مواد غذایی (3)

بخشی از مطالب فایل:
بیماری منتقله از غذا هنگامی اتفاق می افتد که یک عامل بیماری زا با غذا بلعیده شده و خود را در میزبان انسان مستقر می کند و معمولاً تکثیر می یابد، یا هنگامی که عوامل بیماری زا در یک محصول غذایی مستقر شده و سم تولید می کنند، سپس توسط میزبان انسانی خورده می شود. بنابراین، بیماری های منتقله از غذا به طور کلی به دو دسته عفونت ناشی از غذا و مسمومیت ناشی از غذا طبقه بندی می شوند.
E. coli گروه بزرگ و متنوعی از باکتری ها را تشکیل می دهد. بیشتر سویه های E. coli بی خطر هستند. سویه های دیگر دارای ویژگی هایی مانند تولید سموم هستند که آنها را برای انسان بیماری زا می کند.
عفونت با STEC می تواند باعث بروز اسهال خفیف تا شدید شود که 5 تا 10 درصد از عفونت ها به سندرم همولیتیک اورمیک تبدیل می شوند. HUS عارضه ای شدید که با خونریزی زیاد مشخص شده و می تواند منجر به نارسایی کلیه و مرگ شود.
پاتوژنز STEC یک فرآیند چند مرحله ای، شامل تعامل پیچیده ای بین طیف وسیعی از فاکتورهای باکتریایی و میزبان است. STEC در صورت مصرف خوراکی (اغلب در دوزهای اولیه بسیار کم) ابتدا باید در شرایط محیطی سخت معده زنده بماند و سپس با سایر میکروارگانیسم های حاضر در روده برای پایداری در روده رقابت کند.
در سال 2017، 6073 مورد تایید شده از عفونت با STEC و 20 مورد مرگ در اتحادیه اروپا گزارش شده است که میزان مرگ و میر را 0/5درصد محاسبه می نماید.

دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده , دانلود پاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده , دانلود رایگان پاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده از سیداپاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلودهپاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده docپاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده pdf , فایل پاورپوینت اشریشیا کلای تولید کننده سم شیگا عامل مسمومیت از طریق مواد غذایی آلوده برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود جزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد

دانلود جزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد

دانلود جزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد

جزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد

جزوه-نکات-فصل-2-زیست-دهم-گوارش-و-جذب-مواد

توضیحات:
جزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد، در قالب فایل pdf.
شامل نکات متن و شکلهای فصل 2
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد , دانلود جزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد , دانلود رایگان جزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد از سیداجزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد ppt , فایل باکیفیت جزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب موادجزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد docجزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد pdf , فایل جزوه نکات فصل 2 زیست دهم: گوارش و جذب مواد برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان

دانلود پاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان

دانلود پاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان

پاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان

پاورپوینت-ترجمه-مقاله-rna-های-غیر-کد-کننده-مشتق-شده-از-ترانسپوزون-و-عملکرد-آنها-در-گیاهان

توضیحات:
پاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان در 16 اسلاید.
ترجمه فارسی مقاله Transposon-derived non-coding RNAs and their function in plants منتشر شده در سال 2018 که تا سال 2021 بیش از 60 ارجاع دریافت کرده است.
عناوین شامل:
چکیده
مقدمه
TE-siRNA در پاسخ به استرس
TE-siRNA در مانع هیبریداسیون
TE- RNA کوچک به عنوان عامل ضد خاموشی
lncRNA های مشتق شده از ترانسپوزون
TE-lncRNA در پاسخ به استرس
TE-lncRNA و توسعه
نتیجه گیری
بخشی از متن چکیده:
عناصر قابل انتقال (TEs) اغلب به عنوان عوامل ژنومی مضر در نظر گرفته می شوند که در واقع آنها به شدت توسط مکانیسم های خاموش کننده اپی ژنتیکی سرکوب می شوند. از سوی دیگر، تحرک TE ها باعث تنوع ژنوم و ترانسکریپتوم می شود که در بقا و تکامل گونه میزبان ضروری است. اکثریت قریب به اتفاق چنین TE های کنترل کننده با ترویج یا سرکوب فعالیت های رونویسی بر ژن های همسایه در سیس تأثیر می گذارند. اگرچه TE ها در ژنوم ها بسیار تکرار شده اند و در شرایط استرسی خاص یا مراحل رشد رونویسی می شوند، نقش های تنظیمی ترانس اکتینگ RNA های مشتق شده از TE به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است.
فایل اصلی مقاله به زبان انگلیسی با دسترسی آزاد از گوگل اسکولار قابل دانلود و مشاهده است.
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان , دانلود پاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان , دانلود رایگان پاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان از سیداپاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهانپاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان docپاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان pdf , فایل پاورپوینت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان

دانلود ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان

دانلود ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان

ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان

ترجمه-مقاله-rna-های-غیر-کد-کننده-مشتق-شده-از-ترانسپوزون-و-عملکرد-آنها-در-گیاهان

توضیحات:
ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان در قابل فایل ورد.
ترجمه فارسی مقاله مروری RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان نویسنده Jungnam Cho منتشر شده در سال 2018 که تا سال 2021 بیش از 60 سایتیشن (ارجاع) دریافت کرده است به فرمت Word (9 صفحه) با قابلیت ویرایش می باشد.
عناوین شامل:
چکیده
مقدمه
TE-siRNA در پاسخ به استرس
TE-siRNA در مانع هیبریداسیون
TE- RNA کوچک به عنوان عامل ضد خاموشی
lncRNA های مشتق شده از ترانسپوزون
TE-lncRNA در پاسخ به استرس
TE-lncRNA و توسعه
نتیجه گیری
فایل اصلی مقاله با عنوان Transposon-derived non-coding RNAs and their function in plants از گوگل اسکولار با دسترسی رایگان قابل دریافت و دانلود می باشد.
دانلود فایل

دانلود فایل ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان , دانلود ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان , دانلود رایگان ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان از سیداترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان ppt , فایل باکیفیت ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهانترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان docترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان pdf , فایل ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده مشتق شده از ترانسپوزون و عملکرد آنها در گیاهان برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت غده هیپوتالاموس

دانلود پاورپوینت غده هیپوتالاموس

دانلود پاورپوینت غده هیپوتالاموس

پاورپوینت غده هیپوتالاموس

پاورپوینت-غده-هیپوتالاموس

توضیحات:
پاورپوینت غده هیپوتالاموس، در 22 اسلاید.
بخشی از متن فایل:
«هیپوتالاموس» (Hypothalamus)، بخشی از مغز است که هسته‌های متعدد عملکردی دارد. نام هیپوتالاموس، از ریشه یونانی به معنای اتاقک گرفته شده است. غده هیپوتالاموس درست بالای ساقه مغزی و زیر تالاموس واقع شده و بخشی از سیستم لیمبیک مغز است که هسته‌های مختلف با عملکردهای خاص خود را دارد.
فهرست مطالب:
آناتومی هیپوتالاموس
هیپوتالاموس دارای سه ناحیه است که عبارتند از:
بخش «مامیلاری» (Mamillary))
بخش «بینایی» ((Optical)
بخش برجسته یا «توبرال» (Tuberal))
همچنین در مقطع عرضی قسمت‌های زیر در هیپوتالاموس وجود دارند:
«دوربطنی» Periventricular))
«میانی» Medial))
«جانبی» Lateral))
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت غده هیپوتالاموس , دانلود پاورپوینت غده هیپوتالاموس , دانلود رایگان پاورپوینت غده هیپوتالاموس از سیداپاورپوینت غده هیپوتالاموس ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت غده هیپوتالاموسپاورپوینت غده هیپوتالاموس docپاورپوینت غده هیپوتالاموس pdf , فایل پاورپوینت غده هیپوتالاموس برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت فناوری کریسپر

دانلود پاورپوینت فناوری کریسپر

دانلود پاورپوینت فناوری کریسپر

پاورپوینت فناوری کریسپر

پاورپوینت-فناوری-کریسپر

توضیحات:
پاورپوینت فناوری کریسپر، در 51 اسلاید.
بخشی از متن فایل:
قطعا مهندسی ژنتیک، جدیدترین ابزار درمانی قرن محسوب می شود. روش ‌های مهندسی ژنتیک، روز به روز رو به بهبود است و سیستم‌ ها و روش‌ های بهتر، همه روزه در حال عرضه است. سیستم CRISPR-Cas9، یکی از نقاط عطف در روش های مهندسی ژنتیک به شمار می رود که کار را برای زیست ‌شناسان آسان کرده است و علاوه بر این، هزینه ‌های مهندسی ژنتیک را به مقدار قابل توجهی کاهش داده است. با استفاده از این سیستم، مهندسی ژنوم همه موجودات به آسانی و با کمترین محدودیت قابل انجام است.
در این آموزش تلاش شده است که مقدمه ‌ای کوتاه در مورد عملکرد طبیعی و روش ‌های استفاده از این سیستم ارائه شود که برای شروع مطالعه درباره این سیستم، قابل قبول است. این سیستم، در باکتری به طور طبیعی به عنوان سیستم ایمنی کاربرد دارد که استفاده از آن برای انتقال، خاموش کردن، کنترل بیان و غیره باعث انقلابی در مهندسی ژنتیک شده است.
فهرست مطالب:
تاریخچه مهندسی ژنتیک
نخستین مشاهده
تئوری هایی در مورد کارکرد آن در باکتری
دفاع از باکتری در مقابل باکتریوفاژ (Bacteriophage)
پروتئین ‌های ضد CRISPR-Cas9
تشخیص ژنوم خودی از غیر خودی
انواع سیستم CRISPR-Cas9
معرفی برخی از اعضای سیستم‌ CRISPR-Cas9
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت فناوری کریسپر , دانلود پاورپوینت فناوری کریسپر , دانلود رایگان پاورپوینت فناوری کریسپر از سیداپاورپوینت فناوری کریسپر ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت فناوری کریسپرپاورپوینت فناوری کریسپر docپاورپوینت فناوری کریسپر pdf , فایل پاورپوینت فناوری کریسپر برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت شگفتی مغز انسان

دانلود پاورپوینت شگفتی مغز انسان

دانلود پاورپوینت شگفتی مغز انسان

پاورپوینت شگفتی مغز انسان

پاورپوینت-شگفتی-مغز-انسان

توضیحات:
پاورپوینت شگفتی مغز انسان، در 12 اسلاید، همراه با تصاویر.
بخشی از متن فایل:
مغزِ انسان یکی از اجزای اصلی سیستم عصبی است و همراه با نخاع، سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می‌دهد.
مغز، بیشتر فعالیت‌های بدن را کنترل می‌کند. به طور کلی این ارگان، اطلاعاتی را که از اندام‌های حسی دریافت و سپس پردازش، یکپارچه‌سازی و هماهنگ می‌کند و در نهایت در مورد دستورالعمل‌های ارسال شده به بقیه بدن تصمیم می‌گیرد. مغز درون ساختمان جمجمه قرار گرفته و توسط آن محافظت می‌شود.
فهرست مطالب:
کار مغز چیست؟
ساختار جمجمه
وزن مغز چند گرم است؟
آناتومی مغز انسان چگونه است؟
ساقه مغز
مخ چیست؟
قشر مخ
مخچه چیست
و …
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت شگفتی مغز انسان , دانلود پاورپوینت شگفتی مغز انسان , دانلود رایگان پاورپوینت شگفتی مغز انسان از سیداپاورپوینت شگفتی مغز انسان ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت شگفتی مغز انسانپاورپوینت شگفتی مغز انسان docپاورپوینت شگفتی مغز انسان pdf , فایل پاورپوینت شگفتی مغز انسان برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود قالب پاورپوینت زیست شناسی

دانلود قالب پاورپوینت زیست شناسی

دانلود قالب پاورپوینت زیست شناسی

قالب پاورپوینت زیست شناسی

قالب-پاورپوینت-زیست-شناسیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …
اسلاید بسم الله الرحمن الرحیم : دارد
اسلاید سپاسگزاری: دارد
اسلاید فهرست مطالب: دارد
تعداد: 4 نوع مختلف

دانلود فایل

دانلود فایل قالب پاورپوینت زیست شناسی , دانلود قالب پاورپوینت زیست شناسی , دانلود رایگان قالب پاورپوینت زیست شناسی از سیداقالب پاورپوینت زیست شناسی ppt , فایل باکیفیت قالب پاورپوینت زیست شناسیقالب پاورپوینت زیست شناسی docقالب پاورپوینت زیست شناسی pdf , فایل قالب پاورپوینت زیست شناسی برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم

دانلود پاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم

دانلود پاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم

پاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم

پاورپوینت-گفتار-یک-فصل-اول-زیست-یازدهم

توضیحات:
پاورپوینت گفتار اول (یاخته های بافت عصبی) فصل اول (تنظیم عصبی) زیست یازدهم، در 10 اسلاید.
در این پاورپوینت تمام نکات گفته شده در گفتار یک فصل اول زیست یازدهم به صورت دسته بندی شده و منظم آورده شده است. پرهیز از زیاده گویی و استفاده از تصاویر در هر اسلاید در کنار توضیحات آن و همچنین استفاده از کلیپ های آموزشی به منظور سهولت یادگیری و جذابیت توضیجات موضوع از خصوصیات این پاورپوینت می‌باشد. این فایل آموزشی به گونه ای تنظیم شده است که کاربری چند منظوره داشته باشد و از طرفی با خیال راحت میتوانید هر بخشی از آن را اگر مایل باشید، ویرایش کنید.
بخشی از متن این فایل:
1. دارینه (دندریت): رشته ای است که پیام ها را دریافت و به جسم یاختۀ عصبی وارد میکند.
2. جسم یاخته ای: جسم یاخته ای محل قرار گرفتن هسته و انجام سوخت و ساز یاخته های عصبی است و می‌تواند پیام نیز دریافت کند.
3. آسه (آکسون): رشته ای است که پیام عصبی را از جسم یاختۀ عصبی تا انتهای خود که پایانۀ آسه نام دارد، هدایت می کند.
4. پایانه آسه: پیام عصبی از محل پایانۀ آسه یک یاختۀ عصبی به یاختۀ دیگر منتقل می شود.
غلاف میلین: توسط نوروگلیا ها ساخته شده و روی بسیاری از دندریت های بلند و آکسون ها، تشکیل می‌شود.
گره رانویه: غلاف میلین پیوسته نیست و دربخشهایی از رشته قطع می شود. این بخش ها را گره رانویه می نامند.
فهرست مطالب:
یاخته های بافت عصبی
انواع (نورون ها)یاخته های عصبی
پتانسیل آرامش
پتانسیل عمل
نقش گره های رانویه
انتقال پیام عصبی
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم , دانلود پاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم , دانلود رایگان پاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم از سیداپاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهمپاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم docپاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم pdf , فایل پاورپوینت گفتار یک فصل اول زیست یازدهم برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2

دانلود نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2

دانلود نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2

نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2

نمونه-سوال-زیست-شناسی-دوازدهم-مجموعه-2به نام آنکه عشق و فکرت آموخت
با عرض سلام و وقت بخیر
این بخش حاوی دو نمونه سوال زیست میباشد. فاقد پاسخنامه . هر نمونه سوال در 4 یا 5 صفحه و در 12 سوال و در فرمت پی دی اف هستند.  سوالات شامل صحیح غلط جاخالی دوگزینه ای و تشریحی و تصویری است.
توجه : بودجه بندی سوالات زیست تا آخر فصل ششم میباشد.
موفق باشید
یاعلی

دانلود فایل

دانلود فایل نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2 , دانلود نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2 , دانلود رایگان نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2 از سیدانمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2 ppt , فایل باکیفیت نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2 docنمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2 pdf , فایل نمونه سوال زیست شناسی دوازدهم مجموعه 2 برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️