دانلود درمورد کشاورزی و زراعت

دانلود طرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا

دانلود طرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا

دانلود طرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا

طرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا

طرح-کسب-و-کار-(business-plan)-تولید-و-تجارت-درخت-پالونیا

توضیحات:
طرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا، در قالب فایل pdf.
این راهنمای مختصر و جامع در مورد اصلی ترین موضوعات برای راه اندازی کسب و کار زراعت جوب با محصولات درخت پالونیا تهیه شده است و شامل فصول زیر می باشد:
1- معرفی درخت پالونیا و انواع گونه‌های آن
2- معرفی محصولات اصلی و جانبی درخت پالونیا و موارد مصرف آن‌ها
3- شرایط اکولوژیک پرورش درخت پالونیا
4- عوارض و تهدیدات درخت پالونیا
5- روش تولید محصولات درخت پالونیا
6- مطالعات بازار محصولات پالونیا
7- گونه‌های رقیب پالونیا در زراعت چوب
8- محاسبات مالی کسب و کار زراعت و تجارت چوب پالونیا در یک پایلوت یک هکتاری ( هزینه ها و درآمدها)
9- معرفی ریسک های سرمایه گذاری
دانلود فایل

دانلود فایل طرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا , دانلود طرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا , دانلود رایگان طرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا از سیداطرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا ppt , فایل باکیفیت طرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیاطرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا docطرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا pdf , فایل طرح کسب و کار (Business Plan) تولید و تجارت درخت پالونیا برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته

دانلود تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته

دانلود تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته

تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته

تحقیق-پرایمینگ-گیاه-برای-مقاومت-به-شته

توضیحات:
تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته، در قالب فایل pdf ، در فرمت مقاله ارائه شده در کنفرانس.
چکیده :
شته سبز هلو با استفاده از خرطوم باریک خود به بافت بین سلولی گیاه نفوذ کرده و مقدار زیادی از شیره آوند آبکش را مصرف می کند. که این امر باعث ایجاد خسارات زیادی برای گیاهان میزبان می شود. پرایمینگ حالت فیزیولوژیکی از ظرفیت دفاعی تقویت شده گیاه است که به وسیله محرک های محیطی و غیر محیطی ایجاد شده و سیستم دفاعی گیاه را در مقابل آلودگی های بعدی تقویت می کند. این مقاومت می تواند از طریق تیمار با سالیسیلیک اسید و مقدار زیادی از مواد طبیعی یا ساختگی دیگر ایجاد گردد. در این تحقیق توانایی چای سبز (GTE), سالیسیلیک اسید (SA) و عصاره پوست انار (PPE) به منظور ایجاد مقاومت بر علیه شته سبز هلو روی گیاه باقلا بررسی شده است. بدین منظور دو آزمایش با عناوین پرایمینگ با انتخاب آزاد و پرایمینگ بدون انتخاب آزاد انجام شد. آزمایشات گلخانه ای نشان دادند که تیمارهای GTE, SA و PPE اثرات ممانعت کنندگی روی رشد و تکثیر این شته داشته اند. تیمار های ذکر شده با افزایش طول سیکل زندگی شته ها باعث کم شدن جمعیت شته شدند.
دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته , دانلود تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته , دانلود رایگان تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته از سیداتحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته ppt , فایل باکیفیت تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شتهتحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته docتحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته pdf , فایل تحقیق پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز

تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز

تحقیق-مقاومت-گیاه-به-شته-توسط-چای-سبز

توضیحات:
تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز، در قالب فایل pdf.

چکیده:
شته سبز هلو (Myzus persicae) یکی از آفات مهم درختان میوه هسته دار مانند هلو و گوجه است. علاوه بر این ازگیاهان زراعی یکساله مانند باقلا, گوجه فرنگی, سیب زمینی, چغندر قند و علف های هرز نیز تغذیه می نماید. در این تحقیق توانایی چای سبز (green tea) به منظور ایجاد مقاومت بر علیه شته سبز هلو روی گیاه باقلا بررسی شده است. بدین منظور یک آزمایش فنوتیپی و یک آزمایش مولکولی انجام شد. نتیجه آزمایش فنوتیپی نشان داد که چای سبز اثرات ممانعت کنندگی روی رشد و تکثیر شته سبز هلو داشته است. این تیمار با افزایش طول سیکل زندگی شته ها باعث کم شدن جمعیت شته می شود. نتیجه آزمایش مولکولی نشان داد که چای سبز با افزایش بیان ژن کیتیناز گیاه باقلا توانسته است در این گیاه مقاومت القاء کند.
دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز , دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز , دانلود رایگان تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز از سیداتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز ppt , فایل باکیفیت تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبزتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز docتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز pdf , فایل تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید

تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید

تحقیق-مقاومت-گیاه-به-شته-توسط-بتا-آمینو-بوتیریک-اسید

توضیحات:
تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید، در قالب فایل pdf.
چکیده
شته سبز هلو (Myzus persicae) یکی از آفات مهم درختان میوه هسته دار مانند هلو و گوجه است. علاوه بر این ازگیاهان زراعی یکساله مانند باقلا, گوجه فرنگی, سیب زمینی, چغندر قند و علف های هرز نیز تغذیه می نماید. در این تحقیق توانایی بتا آمینو بوتیریک اسید به منظور ایجاد مقاومت بر علیه شته سبز هلو روی گیاه باقلا بررسی شده است. بدین منظور یک آزمایش فنوتیپی و یک آزمایش مولکولی انجام شد. نتیجه آزمایش فنوتیپی نشان داد که BABA (β-aminobutyric acid) اثرات ممانعت کنندگی روی رشد و تکثیر شته سبز هلو داشته است. این تیمار با افزایش طول سیکل زندگی شته ها باعث کم شدن جمعیت شته می شود. نتیجه آزمایش مولکولی نشان داد که BABA با افزایش بیان ژن کیتیناز گیاه باقلا توانسته است در این گیاه مقاومت القاء کند.
شامل:
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
پرورش شته ها
مواد گیاهی و تیمار
و …
دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید , دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید , دانلود رایگان تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید از سیداتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید ppt , فایل باکیفیت تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسیدتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید docتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید pdf , فایل تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید

دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید

تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید

تحقیق-مقاومت-گیاه-به-شته-توسط-سالیسیلیک-اسید

توضیحات:
تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید، در قالب فایل pdf.
چکیده:
شته سبز هلو (Myzuz persicae) با استفاده از خرطوم باریک خود به بافت بین سلولی گیاه نفوذ کرده و مقدار زیادی از شیره آوند آبکش را مصرف می کند, که این امر باعث ایجاد خسارات زیادی برای گیاهان میزبان می شود. در این تحقیق توانایی سالیسیلیک اسید (SA) به منظور ایجاد مقاومت بر علیه شته سبز هلو روی گیاه باقلا بررسی شده است. بدین منظور یک آزمایش فنوتیپی و یک آزمایش مولکولی انجام شد. نتیجه آزمایش فنوتیپی نشان داد که SA اثرات ممانعت کنندگی روی رشد و تکثیر شته سبز هلو داشته است. این تیمار با افزایش طول سیکل زندگی شته ها باعث کم شدن جمعیت شته می شود. نتیجه آزمایش مولکولی نشان داد که SA با افزایش بیان ژن کیتیناز گیاه باقلا توانسته است در این گیاه مقاومت القاء کند.

شامل:
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
پرورش شته ها
مواد گیاهی و تیمار
آزمایش فنوتیپی
آزمایش مولکولی
 و …
دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید , دانلود تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید , دانلود رایگان تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید از سیداتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید ppt , فایل باکیفیت تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسیدتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید docتحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید pdf , فایل تحقیق مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی

دانلود پاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی

دانلود پاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی

پاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی

پاورپوینت-تاریخچه-ترویج-کشاورزی

توضیحات:
پاورپوینت تاریخچه ی ترویج کشاورزی، در 16 اسلاید.
بخشی از متن فایل:
ترویـج کشـاورزی ضمـن تکامـل درگـذر زمـان، در هـر کشـور نیـز دارای معانـی مختلفـی اسـت. ترویـج کشـاورزی بـه عنـوان یـک فعالیـت حرفه ای همـواره در حـال تحـول بـوده و از ابتـدای ظهـور تاکنـون شـاهد تغییرات بسـیاری بـوده اسـت. علمی است کاربردی که فلسفه، اصول و مفاهیم آن از علوم رفتاری سرچشمه گرفته و با تکنولوژی سودمند درآمیخته است. کارشناسان ترویج کشاورزی عهده­دار برنامه­ ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و همچنین انجام فعالیت­ های ترویجی بوده، نیازها و مسائل روستایی و  عشایری را به مراکز تحقیقاتی منتقل می­ سازند.
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

این فایل شامل موارد زیر می شود:
1. مقدمه
2. تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزی در جهان
3. تاریخچه ترویج در ایران
4. نتیجه گیری
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی , دانلود پاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی , دانلود رایگان پاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی از سیداپاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزیپاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی docپاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی pdf , فایل پاورپوینت تاریخچه ترویج کشاورزی برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه

دانلود آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه

دانلود آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه

آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه

آموزش-مرحله-به-مرحله-تولید-کاکتوس-درون-شیشه

توضیحات:
آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه همراه با تصاویر، در قالب فایل word.
مقدمه:
کشت کشت بافت یک روش تکثیر گیاهان در شرایط استریل و عاری از آلودگی است. در این روش تمامی وسایل و مواد استریل می شود, در نتیجه محصول نهایی سالم و تمیز خواهد بود. کاربرد روش کشت بافت گستردگی فراوانی دارد. در این آموزش, پرورش کاکتوس در محیط کشت بافت, برای تولید محصولی زیبا ارائه می شود. محیط کشت بافت یک محیط ژله مانند است که حاوی مواد مغذی و آب مورد نیاز گیاه می باشد. در نتیجه گیاه درون شیشه به کود, سم و آبیاری نیاز نخواهد داشت و مراقبت از گیاه پس از تولید محصول به حداقل می رسد. فن کشت بافت گیاهی به صورت تخصصی توسط کارشناسان بیوتکنولوژی در محیط آزمایشگاه جهت اهداف زیادی استفاده می شود. در این آموزش از وسایل و امکانات ساده استفاده شده است تا تمام علاقه مندان بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی, قادر به تولید محصول باشند.
دانلود فایل

دانلود فایل آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه , دانلود آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه , دانلود رایگان آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه از سیداآموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه ppt , فایل باکیفیت آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشهآموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه docآموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه pdf , فایل آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار

دانلود پاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار

دانلود پاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار

پاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار

پاورپوینت-نقش-عوامل-محیطی-در-رشد-انار

توضیحات:
پاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار، در 12 اسلاید.
شامل مباحث:
آشنایی با تاریخچه کاشت انار
خواص غذایی و دارویی میوه و پوست انار
مشکلات اساسی که باغداران آن مواجه هستند.
اهمیت عوامل محیطی در رشد و پرورش انار
مراحل گلدهی در انار
روش اصلاح و هرس در انار
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار , دانلود پاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار , دانلود رایگان پاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار از سیداپاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انارپاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار docپاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار pdf , فایل پاورپوینت نقش عوامل محیطی در رشد انار برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت اصول احداث باغ گردو

دانلود پاورپوینت اصول احداث باغ گردو

دانلود پاورپوینت اصول احداث باغ گردو

پاورپوینت اصول احداث باغ گردو

پاورپوینت-اصول-احداث-باغ-گردو

توضیحات:
پاورپوینت اصول احداث باغ گردو، در 20 اسلاید.
بخشی از متن فایل:
شرایط خاک منطقه:
گردو خاکهای عمیق ( حدود 12 متر) با بافت شنی لومی و یا رسی لومی را ترجیح میدهد. اسیدیته‌ی مطلوب خاک برای گردو بین 6/5 تا 8 است و شوری خاک را حداکثر تا 4 میلی موس بر سانتیمتر تحمل میکند.
از آنجا که گردوها خیلی حساس به بیماریهای ریشه‌اند، زهکشی خاک بسیار اهمیت دارد
آبیاری: نیاز آبی گردو بر حسب منطقه و رقم ۱۰-۸ هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد. در آبیاری قطره ای نیاز آبی حدود ۸-۶ هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد.
به طور مرتب در تابستان حدود یک بار در هر هفته صورت گیرد اما نباید حالت غرقابی پیدا نکند.
رسیدن به حجم نهایی میوه طی 5 تا 6 هفته پس از مرحله میوه نشینی است          نیاز به آب تا میوه ها کوچک نشوند.
دما و نور مناسب در فصل رشد
تعیین نیاز سرمایی درخت مورد نظر در منطقه
فصل رشد مورد نیاز(Frost free days) : بعد از بیدار شدن به فصل رشد طولانی نیازمند است.
اطلاع از وضعیت بارندگی سالیانه : میزان و پراکنش بارندگی در انتخاب نوع محصول حائز اهمیت است . اصولا بارندگی تابستانه مضر است و ممکن است منجر به ایجاد بیماری ها شود .
شامل:
نکات مهم احداث نهالستان
آشنایی با اهمیت اقتصادی بودن درخت گردو
انتخاب رقم مناسب و پربازده
اهمیت زود باردهی درخت گردو
بیماریهای مهم درخت گردو و آسیب هایی که سبب کاهش محصول می شود
شناسایی مناطق مناسب برای کاشت
بازار یابی و فروش محصولات باغ گردو
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت اصول احداث باغ گردو , دانلود پاورپوینت اصول احداث باغ گردو , دانلود رایگان پاورپوینت اصول احداث باغ گردو از سیداپاورپوینت اصول احداث باغ گردو ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت اصول احداث باغ گردوپاورپوینت اصول احداث باغ گردو docپاورپوینت اصول احداث باغ گردو pdf , فایل پاورپوینت اصول احداث باغ گردو برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود پاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی

دانلود پاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی

دانلود پاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی

پاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی

پاورپوینت-آپومیکسی-(apomixis)-در-کشاورزی

توضیحات:
پاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی، در 15 اسلاید.
بخشی از متن فایل:
آپومیکسی که یک پدیده غیرجنسی است و جایگزین تولیدمثل جنسی در گیاهان گلدار خاصی شده است.                    
Apomixis  یا تکثیر غیرمعمول از طریق دانه: منجر به تشکیل نسلی می شود که به کلون های ژنتیکی والدین مادر شبیه هستند
بهترین منبع آپومیکسی گونه‌های خویشاوندی دور مربوط به کولتی ژن‌ها هستند.  
 
فهرست مطالب:
انواع آپومیکسی
روش تشخیص آپومیکسی
مشکلات مربوط به آپومیکسی
موارد استفاده از آپومیکسی در اصلاح نباتات
آپومیکسی در گردو و مرکبات
منابع
دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی , دانلود پاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی , دانلود رایگان پاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی از سیداپاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی ppt , فایل باکیفیت پاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزیپاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی docپاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی pdf , فایل پاورپوینت آپومیکسی (Apomixis) در کشاورزی برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️