دانلود درمورد کنکور ریاضی

دانلود جزوه فیزیک جامع کنکور

دانلود جزوه فیزیک جامع کنکور

دانلود جزوه فیزیک جامع کنکور

جزوه فیزیک جامع کنکور

جزوه-فیزیک-جامع-کنکور

توضیحات:
جزوه ای شامل مطالب فیزیک 1 ، فیزیک 2 و فیزیک 3 به صورت کامل برای آمادگی کنکور، بصورت دست نویس.
این جزوه شامل تمامی نمودار ها ، روابط و فرمول های خاص فیزیک دهم ، یازدهم و دوازدهم به صورت درس به درس و خلاصه است که مناسب برای مرور سریع و موثر درس فیزیک به صورت کامل برای آمادگی هر چه بهتر در آزمون ها و کنکور است.
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه فیزیک جامع کنکور , دانلود جزوه فیزیک جامع کنکور , دانلود رایگان جزوه فیزیک جامع کنکور از سیداجزوه فیزیک جامع کنکور ppt , فایل باکیفیت جزوه فیزیک جامع کنکورجزوه فیزیک جامع کنکور docجزوه فیزیک جامع کنکور pdf , فایل جزوه فیزیک جامع کنکور برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود جزوه گسسته دوازدهم

دانلود جزوه گسسته دوازدهم

دانلود جزوه گسسته دوازدهم

جزوه گسسته دوازدهم

جزوه-گسسته-دوازدهم

توضیحات:
جزوه ای شامل هر سه درس گسسته دوازدهم مناسب کنکور، بصورت دست نویس.
این جزوه شامل مطالب ، فرمول های مهم و روابط کاربردی هر سه فصل کتاب درسی گسسته است که مناسب مرور سریع و کامل مطالب گسسته برای آمادگی هرچه بهتر در آزمون ها و کنکور.
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه گسسته دوازدهم , دانلود جزوه گسسته دوازدهم , دانلود رایگان جزوه گسسته دوازدهم از سیداجزوه گسسته دوازدهم ppt , فایل باکیفیت جزوه گسسته دوازدهمجزوه گسسته دوازدهم docجزوه گسسته دوازدهم pdf , فایل جزوه گسسته دوازدهم برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود جزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3)

دانلود جزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3)

دانلود جزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3)

جزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3)

جزوه-هندسه-جامع-کنکور-(-هندسه-1-و-2-و-3)

توضیحات:
جزوه دست نویس نکات مهم و فرمول های هندسه جامع کنکور.
این جزوه شامل تمام فرمول های کاربردی ، شکل ها و مطالب مهم کتاب های هندسه 1 و 2 و 3 به صورت درس به درس و خلاصه است. همچنین مناسب برای مرور سریع و موثر مطالب برای آمادگی هرچه بهتر برای آزمون ها و کنکور است.
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3) , دانلود جزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3) , دانلود رایگان جزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3) از سیداجزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3) ppt , فایل باکیفیت جزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3)جزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3) docجزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3) pdf , فایل جزوه هندسه جامع کنکور ( هندسه 1 و 2 و 3) برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود سوالات مهم ریاضیات کنکوری

دانلود سوالات مهم ریاضیات کنکوری

دانلود سوالات مهم ریاضیات کنکوری

سوالات مهم ریاضیات کنکوری

سوالات-مهم-ریاضیات-کنکوری

توضیحات:
این جزوه شامل سوالات مهم و نکته دار ریاضیات کنکور از تمامی مباحث ( حسابان ، هندسه ، گسسته و آمار واحتمال ) است که مناسب برای شناخت بیشتر و بهتر نکات و تسلط بیشتر بر روی مطالب مهم و سوالات برای آمادگی بیشتر در آزمون ها و کنکور است.
این سوالات فاقد پاسخنامه است.
دانلود فایل

دانلود فایل سوالات مهم ریاضیات کنکوری , دانلود سوالات مهم ریاضیات کنکوری , دانلود رایگان سوالات مهم ریاضیات کنکوری از سیداسوالات مهم ریاضیات کنکوری ppt , فایل باکیفیت سوالات مهم ریاضیات کنکوریسوالات مهم ریاضیات کنکوری docسوالات مهم ریاضیات کنکوری pdf , فایل سوالات مهم ریاضیات کنکوری برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود جزوه آموزش کاربرد مشتق

دانلود جزوه آموزش کاربرد مشتق

دانلود جزوه آموزش کاربرد مشتق

جزوه آموزش کاربرد مشتق

جزوه-آموزش-کاربرد-مشتق

توضیحات:
این جزوه ۵۳ صفحه دارد و شامل درسنامه جامع ، نکات مهم ومثال های متعدد برای فهم بیشتر درسنامه میباشد و مطالبی مانند: اکسترمم نسبی ومطلق، نقطه ی عطف وتقعر، صعودی و نزولی بودن تابع ، رسم نمودار و… را دربرمیگیرد.
این جزوه مناسب دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک و تجربی و هم برای کنکور و هم برای امتحانات میباشد .
این جزوه بصورت دست نویس و خوانا میباشد.
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه آموزش کاربرد مشتق , دانلود جزوه آموزش کاربرد مشتق , دانلود رایگان جزوه آموزش کاربرد مشتق از سیداجزوه آموزش کاربرد مشتق ppt , فایل باکیفیت جزوه آموزش کاربرد مشتقجزوه آموزش کاربرد مشتق docجزوه آموزش کاربرد مشتق pdf , فایل جزوه آموزش کاربرد مشتق برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت

دانلود جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت

دانلود جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت

جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت

جزوه-آموزشی-معادلات--نامعادلات--تعیین-علامت

توضیحات:
این جزوه ۲۲صفحه دارد و شامل درسنامه جامع ،نکات مهم ومثال های متعدد میباشد. مطالبی همچون:
تعیین علامت عبارت درجه ی اول ودوم
معادلات گنگ وگویا
نامعادلات گنگ وگویا
و…
را دربرمیگیرد.
از ویژگی های این جزوه آموزش ساده و روان مطالب می باشد. این جزوه بصورت دست نویس و خوانا و دارای کیفیت مناسبی میباشد. این جزوه مناسب برای کنکور و امتحانات مدرسه میباشد
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت , دانلود جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت , دانلود رایگان جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت از سیداجزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت ppt , فایل باکیفیت جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامتجزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت docجزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت pdf , فایل جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود جزوه آموزش مثلثات

دانلود جزوه آموزش مثلثات

دانلود جزوه آموزش مثلثات

جزوه آموزش مثلثات

جزوه-آموزش-مثلثات

توضیحات:
این جزوه ۳۹ صفحه دارد و شامل درسنامه جامع، نکات مهم ومثال های متعدد برای فهم درسنامه میباشد و مباحثی همچون:
نسبت های مثلثاتی
فرمول های مثلثاتی
معادلات مثلثاتی و…
ر اشامل میشود.
این جزوه بصورت دست نویس و خوانا میباشد با زبانی ساده تمام مطالب مثلثات را آموزش میدهد و مناسب کنکور و امتحانات میباشد.
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه آموزش مثلثات , دانلود جزوه آموزش مثلثات , دانلود رایگان جزوه آموزش مثلثات از سیداجزوه آموزش مثلثات ppt , فایل باکیفیت جزوه آموزش مثلثاتجزوه آموزش مثلثات docجزوه آموزش مثلثات pdf , فایل جزوه آموزش مثلثات برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم

دانلود جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم

دانلود جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم

جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم

جزوه-آموزش-تابع-نمایی-و-لگاریتم

این جزوه ۲۳ صفحه دارد و شامل درسنامه، نکته های مهم و مثال های متعدد و جزوه ای کامل برای آموزش تابع نمایی و لگاریتم میباشد و مباحثی مانند: تعریف تابع نمایی و لگاریتم-معادلات ونامعادلات تابع نمایی و لگاریتمی-تابع رشد و زوال و… را شامل میشود.
این جزوه با زبانی ساده و روان تمام مباحث تابع نمایی و لگاریتمی را راتوضیح داده است و مناسب امتحانات و کنکور میباشد.
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم , دانلود جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم , دانلود رایگان جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم از سیداجزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم ppt , فایل باکیفیت جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتمجزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم docجزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم pdf , فایل جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود جزوه آموزشی تابع

دانلود جزوه آموزشی تابع

دانلود جزوه آموزشی تابع

جزوه آموزشی تابع

جزوه-آموزشی-تابع

توضیحات:
این جزوه ۵۴ صفحه دارد وشامل درسنامه ، نکات مهم ومثالهای متعددو جزوه ای کامل در رابطه با تابع میباشد و مطالبی همچون تعیین دامنه ،انواع تابع ،تابع چند ضابطه ای و رسم ان ، تابع یک به یک، وارون تابع، صعودی و نزولی بودن تابع و… را در برمیگیرد.
از ویژگی های این جزوه اموزش ساده وروان کل مباحث تابع میباشد.
این جزوه بصورت دست نویس و خوانا و مناسب کنکور وامتحانات مدرسه میباشد
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه آموزشی تابع , دانلود جزوه آموزشی تابع , دانلود رایگان جزوه آموزشی تابع از سیداجزوه آموزشی تابع ppt , فایل باکیفیت جزوه آموزشی تابعجزوه آموزشی تابع docجزوه آموزشی تابع pdf , فایل جزوه آموزشی تابع برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

دانلود جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب

دانلود جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب

دانلود جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب

جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب

جزوه-آموزش-حد-پیوستگی-مجانب

توضیحات:
این جزو  50 صفحه دارد و شامل درسنامه جامع ،نکات مهم ومثال های متعدد برای فهم درسنامه میباشد ومطالبی همچون:تعریف حد ،رفع ابهام حد در بی نهایت ،پیوستگی ،مجانب و… را شامل میشود.
این جزوه تمام مطالب حد را طور کامل و با زبان ساده توضیح میدهد وبرای رشته های ریاضی فیزیک وتجربی وهم برای کنکور وهم برای امتحانات مناسب میباشد .این جزوه بصورت دست نویس وخوانا میباشد.
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب , دانلود جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب , دانلود رایگان جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب از سیداجزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب ppt , فایل باکیفیت جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانبجزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب docجزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب pdf , فایل جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️