دانلود درمورد SQL server

دانلود پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي

دانلود پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي

دانلود پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي

پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي

پايگاه-داده-sql-server-فروشگاه-مواد-غذايي

توضیحات:
پروژه مقاطع كارداني و کارشناسی كامپيوتر درس پايگاه داده SQL Server با عنوان فروشگاه مواد غذايي.

پایگاه داده فروشگاه مواد غذایی شامل :
یک دیتابیس
10 view
5 table
2 rule
20 query
10 proc
می باشد.

دانلود فایل

دانلود فایل پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي , دانلود پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي , دانلود رایگان پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي از سیداپايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي ppt , فایل باکیفیت پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذاييپايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي docپايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي pdf , فایل پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️